Tri-Cities, Washington

1
- The Richmond - $389,900 - 6419 Nocking Point, Pasco, WA 99301
- The Odessa - $429,900 - 11227 Quiver Lane, Pasco, WA 99301
- The Verona - $429,900 - 11203 Quiver Lane, Pasco, WA 99301
- The Verona - $389,900 - 6356 W. 38th Avenue, Kennewick, WA 99338
- The Richmond - $364,900 - 6382 W. 38th Avenue, Kennewick, WA 99338
1